Naar inhoud

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Vandaag gesloten
adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 12
fax
059 27 02 46
e-mail
dienstburgerzaken@gistel.be

Attesten uit het bevolkings- en vreemdelingenregister

De dienst burgerzaken houdt nauwkeurig gegevens van de inwoners van de gemeente bij.  Iedereen kan uittreksels over zichzelf en over personen die hij wettelijk vertegenwoordigt krijgen.

Adressen of persoonlijke gegevens van burgers worden enkel doorgegeven aan personen die daartoe gemachtigd zijn door de wet.

Opzoekingen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters zijn verboden om reden van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de zogenaamde wet op de privacy (Wet van 8 december 1992).

De volgende uittreksels uit het bevolkingsregister kunnen bij de dienst burgerzaken van de gemeente uitgereikt worden:

 • bewijs van woonst
 • samenstelling van het gezin
 • inschrijving op adres
 • levensbewijs
 • nationaliteitsbewijs (enkel voor Belgen)
 • historiek van de adressen
 • bewijs aangifte adreswijziging
 • historiek burgerlijke staat
 • bewijs aangifte vertrek naar het buitenland
 • attest laatste wilsbeschikking
 • attest verklaring afstand van organen

 

Als u thuis een kaartlezer hebt, kunt ook u via de site https://mijndossier.rrn.fgov.be met uw elektronische identiteitskaart volgende attesten en uittreksels uit het bevolkingsregister digitaal aanvragen:

 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Getuigschrift van inschrijving
 • Samenstelling van het gezin
 • Bewijs van leven
 • Bewijs van nationaliteit
 • Getuigschrift van verblijf
 • Inlichtingsbulletin

Deze attesten zijn officiële documenten, voorzien van een digitale handtekening en de datum van aanmaak.

Voor algemene info over uw elektronische identiteitskaart kunt u terecht op de site www.eid.belgium.be

 

 

E-loket