Naar inhoud

Openingsuren & contact

Technische dienst - Ruimtelijke ordening

Vandaag: 8.30 - 12 uur

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 23
fax
059 27 02 46
e-mail
ruimtelijkeordening@gistel.be

Inlichtingenfiche ruimtelijke bestemming

De dienst ruimtelijke ordening verleent op vraag van een burger, een notaris of een belanghebbende een inlichtingenfiche over een bepaald perceel.  Deze fiche verleent informatie over de ruimtelijke bestemming van een perceel en/of over de opgelegde voorwaarden.  Deze fiche heeft enkel een informatief karakter.  De fiche heeft dus niet de waarde van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. 
Het beslissende onderzoek vindt pas plaats als er een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning ingediend wordt.