Naar inhoud

Openingsuren & contact

Technische dienst - Ruimtelijke ordening

Vandaag: 8.30 - 12 uur

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 23
fax
059 27 02 46
e-mail
ruimtelijkeordening@gistel.be

Kadaster

Het kadastrale plan ligt ter inzage aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening. Uit de kadastrale legger kan enkel mondeling informatie gegeven worden.

Uittreksels uit het kadastrale plan en de kadastrale legger zijn tegen betaling te bekomen bij de Federale Overheidsdienst Financiën:

Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen
Gewestelijke Directie kadaster mutaties en schattingen
Dienst uittreksels
Langerei 7
8000 Brugge

Tel: 0257 822 70 (kadastrale uittreksels: 0257 823 00)
Fax: 0257 979 55 (kadastrale uittreksels: 0257 979 57)
E-mail :
dir.kad.west-vlaanderen@minfin.fed.be
dir.kad.west-vl.uittreksels@minfin.fed.be  (kadastrale uittreksels)

Het kadastraal inkomen vormt de grondslag voor de berekening van de onroerende voorheffing. Informatie over de onroerende voorheffing vindt u op www.onroerendevoorheffing.be