Naar inhoud

Openingsuren & contact

Technische dienst - Ruimtelijke ordening

Vandaag: 8.30 - 12 uur

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 23
fax
059 27 02 46
e-mail
ruimtelijkeordening@gistel.be

BPA's en RUP's

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een verfijning van het gewestplan en geeft de stedenbouwkundige bestemmingen weer voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

De gemeente Gistel beschikt over de volgende goedgekeurde BPA’s:

 • BPA Kom Zuid
 • BPA Steenbakker
 • BPA Nederenheirweg
 • Herziening BPA Kom Noord (wordt RUP Kom Noord na goedkeuring)
 • BPA Konijnenbos deel I
 • Herziening BPA Konijnenbos deel II (wordt RUP Konijnenbos deel II na goedkeuring)
 • BPA Kallaertswal
 • BPA De Stuiver-Galgestraat
 • BPA De Stuiver-Tulpenlaan
 • BPA Gravenbos
 • BPA Centrum Noord
 • BPA Moere Centrum
 • BPA Reyvaert.
 • Sectoraal BPA Zonevreemde Bedrijven

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van onze gemeente spreekt men bij de opmaak van een nieuw bestemmingsplan of de herziening van een bestaand bestemmingsplan over een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

 

De gemeente Gistel beschikt over de volgende RUP's:

 • RUP De Stuiver-Bruidstraat
 • RUP Sportterrein uitbreiding
 • RUP De Kleine Molen
 • RUP Activiteitenstrip Snaaskerke
 • RUP Kanaalzone Oost

U kan deze plannen raadplegen op de dienst ruimtelijke ordening.