Naar inhoud

Openingsuren & contact

Technische dienst - Ruimtelijke ordening

Vandaag: 8.30 - 12 uur

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 23
fax
059 27 02 46
e-mail
ruimtelijkeordening@gistel.be

Meer info

Verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen

Stedenbouwkundige vergunningen en meldingen

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat, voor het uitvoeren van werken die een impact hebben op de ruimtelijke ordening, een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning nodig is.  De formulieren om dergelijke vergunning aan te vragen vindt U hier

De Vlaamse Regering heeft een aantal van deze werken vrijgesteld van de vergunningsplicht
Zij heeft ook voor een aantal werken de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplichtDe formulieren om een melding te doen vindt U hier

Deze vrijstelling en melding gelden echter slechts onder bepaalde voorwaarden. Neem daarom steeds voorafgaand inlichtingen bij de dienst ruimtelijke ordening

 

Stedenbouwkundige attesten

Wilt u de bouwmogelijkheden m.b.t. het perceel dat u interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid. Om een aanvraag tot stedenbouwkundig attest in te dienen, hoeft men geen beroep te doen op een architect.  De formulieren om dergelijk attest aan te vragen vindt U hier

 

Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.