Besluitenlijst gemeenteraad zitting 7 februari 2019