RUP Koolaerd - bekendmaking juli 2019

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.17 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009 en latere wijzigingen, wordt ter kennis van de bevolking gebracht dat de gemeenteraad van Gistel het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Koolaerd’, bestaande uit een toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan en een onteigeningsplan, definitief heeft vastgesteld in zitting van 6 juni 2019.

Het dossier werd aan de Vlaamse regering en de deputatie overgemaakt, en binnen de decretaal bepaalde termijn van 30 dagen werd het besluit tot definitieve vaststelling niet geschorst.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, en ligt ter inzage in het administratief centrum, Heyvaerlaan 18, in 8470 Gistel, bij de dienst omgeving, van 18 juli tot en met 16 oktober 2019 elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en op www.gistel.be