Subsidiereglement Huis van het Kind

Gistel werkte een subsidiereglement uit voor het Huis van het Kind dat de mogelijkheid biedt aan lokale partners om een aanvraag in te dienen voor een subsidie om een extra project te realiseren. Het Huis van het Kind Gistel wordt gesubsidieerd door Kind & Gezin. De projecten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend, dienen een meerwaarde te bieden t.o.v. de reguliere werking van de lokale actor.

Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties (lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers) dat zich inzet voor gezinnen met kinderen en jongeren en voor de kinderen en jongeren zelf. Samen zorgen deze organisaties voor een gevarieerd aanbod aan initiatieven dat voor de gezinnen en de jongeren herkenbaar en toegankelijk is.

Het doel van Het Huis van het Kind is de verschillende partners die werken rond kinderen en jongeren beter te laten samenwerken, hun aanbod beter op elkaar af te stemmen en bij te sturen, samen een aanbod te creëren en een communicatiestrategie uit te werken. Op die manier hopen we om alle (alleenstaande) gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Wens je meer uitleg contacteer Huis van het kind via huisvanhetkind@gistel.be

Vraag hier je subsidie aan voor de kinderopvang.