Digitale infoschermen

Outdoor schermen aan de bushalte bij het administratief centrum en op de Markt

De gemeentelijk digitale infoschermen zijn bestemd voor de bekendmaking van activiteiten ingericht door adviesraden, erkende Gistelse verenigingen en ook de gemeentelijke diensten kunnen er gebruik van maken. Handelaars komen hiervoor dus niet in aanmerking.

De informatie of activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie is niet-commercieel.
  • De informatie bevat geen sponsorvermeldingen.
  • Private handelspubliciteit of politieke aankondigingen zijn niet toegelaten.
  • De activiteit is voor iedereen toegankelijk, het richt zich tot een ruim publiek (niet enkel tot de leden van een entiteit).
  • De informatie of activiteit heeft een breed lokaal belang.
  • De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van Gistel.

Ook activiteiten van de Gistelse scholen komen in aanmerking om opgenomen te worden als de activiteit zich richt tot een breed publiek, een bovenschoolse en bovenlokale uitstraling bezit en de reguliere werking van de school overstijgt.

Kunt u bovenstaande zaken afvinken? Stuur dan uw affiche door naar de dienst communicatie via communicatie@gistel.be.

Vereisten:

  • hoge kwaliteit
  • jpg- of png-formaat
  • formaat b 1080 x h 1920 (= portrait-formaat (verticaal))

Tip: less is more: plaats hier enkel de cruciale informatie op. Een voorbijrijdende auto moet in één oogopslag de kernboodschap kunnen zien.