Stadsleveranciers: zaken doen met stad Gistel

Voor werken, leveringen en diensten die stad Gistel bestelt, is de stad verplicht om altijd rekening te houden met de wetgeving op de overheidsopdrachten. Via deze infopagina willen we de lokale ondernemers zo veel mogelijk ondersteunen om ook deel te nemen aan overheidsopdrachten.

De basisbeginselen van de wetgeving zijn: 

  • iedereen die inschrijft voor een opdracht, wordt op een gelijke en niet-discriminerende wijze behandeld;
  • opdrachten worden zoveel mogelijk gegund na mededinging en op een forfaitaire grondslag;
  • er wordt zoveel mogelijk transparant gehandeld.

Op deze manier kan het stadsbestuur altijd de beste keuze maken en zijn de kandidaten er zeker van dat de gunning van een opdracht op een correcte manier gebeurt.

Hoe werkt het precies in Gistel? Klik hier voor het schema.

Belastinggeld besteed je niet zomaar. Er zijn heel wat regels waaraan voldaan moet worden. Om het bos door de bomen te blijven zien, hebben we bovenstaand schema uitgewerkt. Hier kunt u zien welke procedures onze ambtenaren moeten volgen naargelang het budget dat besteed wordt.

Ben je aannemer, leverancier of dienstverlener in Gistel en wil je graag werken voor stad Gistel?

Vul dan het inschrijvingsformulier in.

Stad Gistel engageert zich om altijd na te gaan of er bij de inschrijvingen geschikte leveranciers beschikbaar zijn voor een opdracht. Medewerkers van de stad kunnen zo snel een actuele database van bedrijven terugvinden en aanschrijven in functie van de aankoop. Meer nog, het is de bedoeling om voor alle werken, leveringen en diensten altijd ook Gistelse firma's te raadplegen, indien die er zijn.

Schrijf je hier in!