Subsidiereglement inbraakpreventie

Gistel voert een subsidie in voor inbraakpreventie. Een veilige leefomgeving is door het bestuur als beleidsdoelstelling opgenomen in het meerjarenplan. De ondersteuning van de burgers bij de beveiliging van hun woning tegen inbraak via een subsidiereglement hoort daarin thuis.

Enkel techno-preventieve maatregelen komen in aanmerking. Onder een techno-preventieve maatregel wordt een beveiligingsmaatregel verstaan die de toegang tot het gebouw moeilijker of minder aantrekkelijk maakt. De aanvraag dient u in te dienen bij het stadsbestuur die vervolgens door de lokale politie Kouter een afspraak laat maken met een preventieadviseur. Deze zal op basis van een bezoek advies geven om uw woning beter te beveiligen.

Eénmaal u de geadviseerde maatregelen hebt genomen kunt u een aanvraag doen voor een subsidie van 25 % van de gemaakte kosten met een maximum van € 250. Deze subsidie is geldig voor het woongedeelte van een private woning of appartement.

Hieronder kunt u het aanvraagformulier invullen en het reglement raadplegen.