Bijvriendelijke stad

Het gaat niet zo goed met de bijen, zowel de honingbijen als de solitaire bijen hebben het moeilijk. Ziekten, pesticiden, maar ook het verdwijnen van nestkastgelegenheid en gebrek aan voedsel spelen hierin een rol. Vermits bijen onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie zijn, is het hoog tijd dat we ze een handje helpen.

Sinds 2017 heeft stad Gistel een bijenplan, daarin verbindt de stad zich om op het eigen grondgebied zich in te zetten voor het behoud en goed gedijen van de bijen.

Ook u kunt meehelpen als inwoner van Gistel, we hebben negen bijentips verzameld waarmee u aan de slag kunt.