Aankomst in de gemeente

We heten u als kersverse Gistelnaar van harte welkom. 

De aangifte van verblijfsverandering kunt u registreren via het thuisloket of bij de dienst burgerzaken en dit binnen de acht werkdagen nadat u de woning effectief betrokken hebt. 

Na deze aangifte controleert de politie of het opgegeven adres de reële verblijfplaats is. 

Na deze controle komt een persoon van het gezin langs in het administratief centrum bij de dienst burgerzaken.

U brengt mee: 

  • trouwboekje;

  • identiteitskaarten van alle gezinsleden;

  • pincodes van alle gezinsleden;

  • het document verkregen van de politie.

Na positieve vaststelling wordt uw adres gewijzigd in het bevolkings- en of vreemdelingenregister.

De Rijksdienst voor Pensioenen wordt van uw adresverandering verwittigd via de diensten van het Rijksregister en de mutualiteit wordt verwittigd via de link RijksregisterKruispuntbank.

Ter info: bij verhuizing moeten de volgende diensten worden verwittigd:

  • de Post: zodat de briefwisseling geadresseerd aan het oude adres automatisch naar het nieuwe verblijf kan worden doorgestuurd;
  • andere instanties zoals de werkgever, telefoon- en kabelmaatschappij, nutsmaatschappijen (water, gas en elektriciteit), RVA of VDAB, vakbond, Hulpkas voor Werkloosheidsvergoedingen, abonnementen, buitenlandse pensioenen, ondernemingsloket en sociale verzekeringskas (voor wat betreft handelaars) ...