Adresverandering naar het buitenland

Maak hier uw afspraak

U verhuist naar het buitenland?

U geeft dit persoonlijk aan bij de dienst bevolking van de gemeente kort voor u verhuist en dit ten laatste de dag vóór u vertrekt. U krijgt de nodige bewijsstukken mee. Het adres in het buitenland wordt onmiddellijk in het Rijksregister ingeschreven. Komt u, binnen de geldigheidsduur van de eID, opnieuw naar België, dan blijft de eID geldig. U moet zich dan wel aanmelden bij de dienst bevolking van de gemeente in België waar u gaat wonen. U dient zich evenwel nog steeds met het model 8 aan te melden in de ambassade of het consulaat van België in het land waar u gaat wonen.

Deze diensten kunnen u efficiënt helpen bij de uitreiking van een paspoort en identiteitskaart en bij elementen die te maken hebben met burgerlijke stand, nationaliteit en notariaat, (federale) verkiezingen, pensioenkwesties en hulp en bijstand. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op: