Huisnummer

Een consequente en logische toekenning van de huisnummering kan ertoe bijdragen dat een woning gemakkelijk te vinden is. Dit is niet alleen in het belang van de bewoner van het pand, maar evengoed voor de politie, brandweer en gezondheidsdiensten.

 

De wijze van toekenning van een huisnummer is een gemeentelijke bevoegdheid.