Verlies van een (voorlopig) rijbewijs

U verliest uw rijbewijs.

U doet daarvan aangifte bij de politie. Verliest u uw rijbewijs in het buitenland, dan doet u eerst aangifte ter plaatse en daarna bij uw thuiskomst. De politie stelt een proces-verbaal op en u ontvangt een attest van aangifte. U vraagt daarna onmiddellijk een duplicaat van uw rijbewijs bij de dienst burgerzaken.

 
U brengt mee:

  • het attest van verlies (dit attest wordt afgeleverd door de politie);
  • één recente pasfoto indien u niet wenst dat de foto van de laatste actieve identiteitskaart gebruikt wordt.

Klik hier voor de kostprijs