Huwelijk

De nieuwe wetgeving op het huwelijk is van kracht sinds 2000. Voordien diende elke huwelijksafkondiging openbaar gemaakt. Nu gebeurt er een aangifte van huwelijk. 

Deze aangifte gebeurt door beide partners in het gemeentehuis van de woonplaats van één van beiden. 

Sedert 1 februari 2006 is de nieuwe wet inzake de vereenvoudiging van formaliteiten voor het huwelijk van toepassing. Als u in België geboren bent en woont en de Belgische nationaliteit heeft, zorgt de gemeente waar u huwt voor alle documenten. Alle documenten voor het huwelijksdossier zijn gratis.

De leeftijdsvoorwaarde voor een huwelijk is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan ontheffing verlenen van de leeftijdsvoorwaarde.

Een huwelijk kan aangevraagd worden vanaf zes maanden vóór de huwelijksdatum. De uiterste datum voor de aangifte van een huwelijk is 14 dagen vóór de eigenlijke huwelijksvoltrekking. 

Het burgerlijk huwelijk kan plaatsvinden van maandag tot zaterdag. De voltrekking van een burgerlijk huwelijk op weekdagen is gratis. Het gemeentebestuur biedt een receptie en een herinnering aan. De prijs van het huwelijksboekje bedraagt € 35. Wie op zaterdag huwt betaalt € 240.
Sinds 1 juli 2010 is het ook mogelijk om te huwen op de Oostmolensite. Hiervoor dient een kostprijs betaald te worden van € 240. Het gemeentebestuur biedt op deze locaties geen receptie aan.

Voor het kerkelijk huwelijk neemt u contact op met de verantwoordelijke persoon van uw kerkgemeenschap.

U brengt mee:

Als u geboren bent in België of als uw geboorteakte werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in een Belgische gemeente:

  • de identiteitskaarten van beide partners;
  • het huwelijkvermogenscontract;
  • in voorkomend geval het bewijs van ontbinding van een vorig huwelijk dat afgesloten werd voor een buitenlandse overheid;
  • als de aanstaande echtgenoot niet aanwezig kan zijn bij de aangifte van het huwelijk brengt u ook een gelegaliseerde volmacht mee waaruit de instemming met de aangifte blijkt.

Niet-Belgen vragen informatie bij de dienst burgerzaken.

Info: