Huwelijken

De raadzaal in het Oud Stadhuis in de Hoogstraat wordt ingericht als trouwzaal.
Door de opstart van het vaccinatiecentrum in zaal Zomerloos werd beslist om de raadzaal in het administratief centrum permanent als vergaderruimte in te richten.

Huwelijken mogen plaatsvinden met max. vijftien personen. Kinderen tot en met twaalf jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand tellen niet mee. Er is geen receptie achteraf.

De nieuwe wetgeving op het huwelijk is van kracht sinds 2000. Voordien diende elke huwelijksafkondiging openbaar gemaakt te worden. Nu gebeurt er een aangifte van huwelijk. Deze aangifte gebeurt door beide partners in het gemeentehuis van de woonplaats van één van beiden. 

Sedert 1 februari 2006 is de nieuwe wet inzake de vereenvoudiging van formaliteiten voor het huwelijk van toepassing. Als u in België geboren bent en woont en de Belgische nationaliteit heeft, zorgt de gemeente waar u huwt voor alle documenten. Alle documenten voor het huwelijksdossier zijn gratis.

De leeftijdsvoorwaarde voor een huwelijk is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan ontheffing verlenen van de leeftijdsvoorwaarde.

Een huwelijk kan aangevraagd worden vanaf zes maanden vóór de huwelijksdatum. De uiterste datum voor de aangifte van een huwelijk is 14 dagen vóór de eigenlijke huwelijksvoltrekking. 

Het burgerlijk huwelijk kan plaatsvinden van maandag tot zaterdag

Kostprijs (vanaf 1 augustus 2019)

  • Huwelijken op weekdagen

Er wordt een gemeentelijke retributie vastgesteld bij een huwelijksvoltrekking in het administratief centrum van het gemeentebestuur Gistel op weekdagen.

Deze gemeentelijke retributie wordt vastgesteld op € 50 per huwelijk. In deze gemeentelijke retributie zijn het koesterboekje en een receptie inbegrepen.

Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking op weekdagen door de belanghebbende.

  • Huwelijken op zaterdagen

De gemeentelijke retributie wordt vastgesteld op € 175 per huwelijk. In deze gemeentelijke retributie zijn het koesterboekje en een receptie inbegrepen.

Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking op zaterdagen door de belanghebbende.

  • Huwelijken afgesloten op een andere locatie dan het administratief centrum

Sinds 1 juli 2010 is het ook mogelijk om te huwen op de Oostmolensite.

De gemeentelijke retributie wordt vastgesteld op € 175 per huwelijk op een andere locatie dan het administratief centrum. In deze gemeentelijke retributie is het koesterboekje inbegrepen.

Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking op een andere locatie dan het administratief centrum door de belanghebbende.

Voor het kerkelijk huwelijk neemt u contact op met de verantwoordelijke persoon van uw kerkgemeenschap.

U brengt mee:

Als u geboren bent in België of als uw geboorteakte werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in een Belgische gemeente:

  • de identiteitskaarten van beide partners;
  • in voorkomend geval het bewijs van ontbinding van een vorig huwelijk dat afgesloten werd voor een buitenlandse overheid;
  • als de aanstaande echtgenoot niet aanwezig kan zijn bij de aangifte van het huwelijk brengt u ook een gelegaliseerde volmacht mee waaruit de instemming met de aangifte blijkt.

Niet-Belgen vragen informatie bij de dienst burgerzaken.

Info: