Huwelijken

De nieuwe wetgeving op het huwelijk is van kracht sinds 2000. Voordien diende elke huwelijksafkondiging openbaar gemaakt te worden. Nu gebeurt er een aangifte van huwelijk. Deze aangifte gebeurt door beide partners in het gemeentehuis van de woonplaats van één van beiden. 

Sedert 1 februari 2006 is de nieuwe wet inzake de vereenvoudiging van formaliteiten voor het huwelijk van toepassing. Als u in België geboren bent en woont en de Belgische nationaliteit heeft, zorgt de gemeente waar u huwt voor alle documenten. Alle documenten voor het huwelijksdossier zijn gratis.

De leeftijdsvoorwaarde voor een huwelijk is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan ontheffing verlenen van de leeftijdsvoorwaarde.

Timing

Een huwelijk kan aangevraagd worden vanaf zes maanden vóór de huwelijksdatum. De uiterste datum voor de aangifte van een huwelijk is 14 dagen vóór de eigenlijke huwelijksvoltrekking. 

Het burgerlijk huwelijk kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag

Klik hier voor de kostprijs

Waar kan het huwelijk voltrokken worden?

  • Huwelijken in het administratief centrum

In de gemeentelijke retributie zijn het koesterboekje en een receptie inbegrepen.

Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking op weekdagen door de belanghebbende.

  • Huwelijken op de Oostmolensite

In de gemeentelijke retributie is het koesterboekje inbegrepen.

Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking op een andere locatie dan het administratief centrum door de belanghebbende.

Voor het kerkelijk huwelijk neemt u contact op met de verantwoordelijke persoon van uw kerkgemeenschap.

Wat brengt u mee voor uw aangifte?

Als u geboren bent in België of als uw geboorteakte werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in een Belgische gemeente:

  • de identiteitskaarten van beide partners;
  • in voorkomend geval het bewijs van ontbinding van een vorig huwelijk dat afgesloten werd voor een buitenlandse overheid;
  • als de aanstaande echtgenoot niet aanwezig kan zijn bij de aangifte van het huwelijk brengt u ook een gelegaliseerde volmacht mee waaruit de instemming met de aangifte blijkt.

Niet-Belgen vragen informatie bij de dienst burgerzaken.

Info:

Huldigen van het bruidspaar aan de ingang van het AC: wat mag wel en niet?

De oprit en de ingang van het administratief centrum moeten altijd proper en toegankelijk zijn. Daarom is het enkel toegelaten om stijlvol te feliciteren in de zin van bellen blazen of andere milieuvriendelijke en veilige alternatieven. Gooien met rijst, bloemblaadjes en papiertjes is niet toegestaan, zowel binnen als buiten. Indien de toeschouwers dit toch doen, is het bruidspaar verantwoordelijk voor de schoonmaak.