Registratie wettelijke samenwoning

Vraag uw attest aan via het digitaal loket

Sinds 2000 is de wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoonst van toepassing. Dat wil zeggen dat personen die samenwonen dit kunnen laten registreren in het bevolkingsregister.

Onder ‘wettelijke samenwoonst’ wordt verstaan: de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd. 

Deze verklaring is onderworpen aan een aantal regels:

  • de samenwonenden moeten meerderjarig zijn;
  • mogen niet verbonden zijn door een huwelijk of een andere wettelijke samenwoning;
  • en ze moeten handelingsbekwaam zijn;
  • de verklaring wordt afgelegd door middel van een geschrift aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die controleert of aan alle voorwaarden is voldaan.

Van de samenwoonst wordt melding gemaakt in de bevolkingsregisters. Naast deze vermelding van samenwoonst bij de dienst burgerlijke stand kunt u nog altijd een samenlevingscontract verlijden bij een notaris en ook deze laten registreren in de bevolkingsregisters. Informeer u bij een notaris altijd eerst over de juridische gevolgen van het registreren (een advies bij een notaris is volledig gratis).

U brengt mee:

  • beide identiteitskaarten;
  • de verklaring.

Verbreking van de verklaring van wettelijke samenwoonst:

  • in onderlinge toestemming (door beide partijen);
  • éénzijdig (door één van de partijen). Deze éénzijdige verbreking moet aan de andere partij betekend worden bij een deurwaardersexploot. De kosten vallen ten laste van de verbreker.

Info: