Overlijden

Een overlijden wordt aangegeven in de gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden. 

Meestal gebeurt deze aangifte door de begrafenisondernemer. Hiervoor zijn de volgende documenten nodig:

 • identiteitskaart van de aangever;
 • het medisch attest van de dokter die het overlijden officieel vaststelt;
 • het trouwboekje;
 • de identiteitskaart en in voorkomend geval het rijbewijs van de overledene.

De burgerlijke stand kan overlijdensattesten meegeven. Deze attesten zijn een hulp voor familieleden die hun werkgever moeten verwittigen of administratieve formaliteiten in orde dienen te brengen bij voorzieningen en instellingen.

Wie dient verwittigd te worden bij een overlijden:

 • onmiddellijk te verwittigen personen en diensten:
  1. een dokter: met het oog op een officiële vaststelling van het overlijden en met het oog op de opstelling van een medisch attest.
  2. een begrafenisondernemer: hij zorgt voor de opvolging en veel praktische aangelegenheden zoals het verzorgen en opbaren van het lijk, het opstellen van de rouwbrief, het organiseren van de rouwmaaltijd, het lijkvervoer, het kiezen van een lijkkist, de verzorging van de begrafenisdienst, het aanvragen van een grafconcessie enz...
  3. in voorkomend geval een bedienaar van de eredienst ter organisatie van de dienst.
  4. de burgerlijke stand: voor de aangifte van het overlijden.
 • Instellingen die op de hoogte moeten gebracht worden:
  1. financiële instellingen;
  2. in voorkomend geval de verhuurder van het huis, de garage of de werkplaats die de overledene huurde;
  3. betalingsinstellingen die loon, pensioen enz … uitkeren;
  4. de mutualiteit;
  5. het kinderbijslagfonds (indien er kinderen in het gezin zijn waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen)
  6. water-, gas-, elektriciteits-, kabeltelevisie- en telefoonmaatschappij;
  7. verzekeringsmaatschappijen;
  8. verenigingen waarvan de overledene lid was.

Definitieve bestemming van het stoffelijk overschot: zie Laatste Wilsbeschikking.

Vraag het attest wijze van teraardebestelling aan via het digitaal loket

Info: