Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand

Overlijdensakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en geboorteakten zijn te bekomen bij de dienst burgerzaken.

Opgelet: dit geldt enkel voor overlijdens, geboorten, huwelijken en echtscheidingen voltrokken in Gistel.