Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand

Overlijdensakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en geboorteakten zijn te bekomen bij de dienst burgerzaken.

U kunt deze ook online aanvragen via het digitaal loket of via de toepassing Mijn Dossier.

Meer info over Mijn Dossier vindt u hier.