Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand

Overlijdensakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en geboorteakten zijn te bekomen bij de dienst burgerzaken.