Orgaandonatie

Plaats uw aangifte via het digitaal loket

De wet bepaalt dat bij iedere Belg na het overlijden organen of weefsels kunnen worden weggenomen bestemd voor transplantatie. 

Wilt u dit niet dan kunt u bij de dienst bevolking een formulier invullen (familieleden uit de eerste graad kunnen na het overlijden hiertegen verzet aantekenen). 

Anderzijds kunt u uitdrukkelijk toestemming geven dat na uw overlijden organen of weefsels kunnen worden weggenomen bestemd voor transplantatie (familieleden kunnen zich na uw overlijden hiertegen niet verzetten).

U kunt uw keuze bekend maken door een verklaring in te dienen bij de dienst burgerzaken. In deze verklaring kunt u:

  • uitdrukkelijk verklaren zich donor te stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking);
  • de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking herroepen (u kunt uw beslissing op elk moment herzien);
  • zich verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels;
  • de verklaring van verzet herroepen.

De verklaring of herroeping wordt in de bevolkingsregisters geregistreerd en er wordt een ontvangstbewijs afgegeven. Uw verklaring wordt opgestuurd naar de FOD Volksgezondheid.

De verklaring inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden is te vinden op www.beldonor.be.

U brengt mee :

  • Uw identiteitskaart.

Info: