Registreren verlengde minderjarigheid

Wanneer een persoon een aangeboren verstandelijke handicap heeft, kan het statuut van verlengde minderjarigheid worden aangevraagd. De verlengde minderjarigheid bevestigt op juridische wijze dat iemand jonger is dan 15 jaar, zowel voor wat betreft het beheer van zijn goederen als wat betreft zijn persoon.

 

Iemand wordt in verlengde minderjarigheid gesteld op vraag van een derde. De aanvraag wordt gedaan bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Na de uitspraak van de rechtbank wordt de betrokkene door de dienst burgerzaken uitgenodigd voor het wijzigen van de identiteitskaart.