Schade aan landbouwgewassen

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal deze informatie dan overmaken aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen. De uitzonderlijke aard van de gebeurtenis wordt dan vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke factoren en de financiële impact van de ramp. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het dossier voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning. Daarna moet de koning het Besluit nog ondertekenen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.