Verblijfkaart voor vreemdelingen

De vreemdelingen beschikken sedert kort over een elektronische verblijfskaart die in hoge mate conform is met de elektronische identiteitskaart waarover de Belgen beschikken (eID).
Dit zijn geen identiteitskaarten maar wel "verblijfkaarten". De vreemdeling moet altijd zijn identiteitskaart van het oorspronkelijke land bij zich hebben.