Slachtbewijs

Sinds 1 december 2004 is een nieuwe procedure van kracht voor het afleveren van slachtbewijzen.
Een slachting wordt vanaf een datum rechtstreeks geregistreerd in de databank van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.).

Zo wordt de traceerbaarheid van de afkomst van het vlees gemakkelijker.

Welke dieren mag ik zelf slachten?

 • Varkens, schapen en geiten mogen thuis worden geslacht.
 • Runderen en paarden mogen enkel in een slachthuis worden geslacht.

Te volgen prodecure bij een slachting in het slachthuis.

 • Wanneer je een dier wil slachten moet je je als eigenaar laten registreren op de bevolkingsdienst van je woonplaats. Je ontvangt hierbij een registratienummer.
 • Deze registratie gebeurt maar één maal, ongeacht het dier.
 • De registratie moet minstens 2 dagen voor de slachting gebeuren.
 • Het registratienummer moet voorgelegd worden in het slachthuis anders gaat de slachting niet door.

Te volgen procedure bij een thuisslachting

 • Heb je al een registratienummer, dan heb je enkel nog een slachtbewijs nodig.
 • Slachtbewijs aanvragen minstens 2 dagen voor de slachting en ten vroegste 10 dagen voor het slachten.
 • Slachtbewijs is 1 week geldig.

Wat breng je mee:

 • identiteitskaart;
 • registratienummer van het F.A.V.V.