Behaag het landschap

Hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstammige boomgaarden, het zijn allemaal elementen die ons landschap in belangrijke mate vormgeven. Historisch gezien hadden ze een belangrijke functie in de landbouw.
Een haag om een weide diende om het vee binnen te houden en als afbakening van de perceelsgrenzen.
Knotwilgen en houtkanten waren leveranciers van brand- en kleinhout, maar hadden ook een belangrijke functie als windscherm, voor het vee en de gewassen. Om het erf beschermde een windscherm de bewoners.
De gemeente wil dan ook met subsidies voor het aanplanten van hagen, bomen en boomgaarden, de aanleg van veedrinkpoelen en het onderhoud van wegbermen deze kleine landschapselementen stimuleren.

Project 1 – Hagen, heggen en houtkanten

De subsidie voor het aanplanten van houtkanten, groenschermen bestaat al enkele jaren onder de naam Plantgoed.

Het gemeentebestuur stelt de landbouwers in hoofd- of bijberoep - die wonen of grond bezitten in het agrarisch gebied volgens het gewestplan Oostende-Middenkust - in de mogelijkheid om gevarieerde plantenpakketten aan te kopen en dit tegen de helft van de inkoopprijs. Er werden 7 verschillende pakketten samengesteld waarbij we rekening houden met de aanplantingplaats, de bodemkwaliteit en het doel van de aanplant. Het polderpakket is de nieuwste aanwinst. De plantpakketten moeten wel gebruikt worden om een nieuw stuk groenscherm of haag te planten. De kostprijs per pakket (20 planten) is € 5.

Project 2 – Hoogstamfruitbomen

Een bijzondere vorm van erfbeplanting is de hoogstamboomgaard. Bij elke boerderij hoort er één. Helaas raken hoogstamboomgaarden sterk in onbruik. Dat is jammer, want hoogstamboomgaarden vormen een element van ons cultureel erfgoed. Onze inheemse fauna bevat heel wat soorten, die sterk aan oude hoogstammige boomgaarden gebonden zijn.

Project 3 – Hoogstammige laan- of knotbomen

Bomen rond het erf bieden beschutting tegen weer en wind, zowel voor mens als dier. Daarnaast hebben ze een belangrijke functie als groenscherm of als tegenpool bij grote, hoge gebouwen of silo’s. Een verzorgde bedrijfsingang is het visitekaartje van het bedrijf. Het dwingt respect af en draagt zo bij tot een verhoogde waardering van de medeburger voor boer en tuinder. Hier zijn hoogstammen op hun plaats.

Het gemeentebestuur van Gistel stelt u in de mogelijkheid om zelf een pakket van 4 hoogstammige bomen samen te stellen. Deze worden verkocht tegen € 25. U kunt maximum 3 pakketten (12 bomen) per jaar bestellen. Een combinatie van fruit- en laanbomen kan ook.