Maaien van wegbermen

Het wegbermbesluit bepaalt dat bermen van wegen, waterlopen en spoorwegen niet mogen gemaaid worden voor 15 juni en bij een eventuele tweede maaibeurt niet voor 15 september. Het maaisel moet binnen de 10 werkdagen verwijderd worden.

Een groot aantal km wegbermen wordt gemaaid met een cirkelmaaier waarbij het maaisel, nadat het tot hooi is uitgedroogd, wordt opgehaald. Dit gebeurt door de landbouwers en de hobbyboeren. Hiervoor ontvangen ze een subsidie van € 0,11 per strekkende meter.

Indien u een aantal wegbermen wilt hooien, neemt u best contact op met de milieudienst om na te gaan welke wegbermen nog kunnen onderhouden worden.