Gemeentebelasting op het gebruik van het openbaar domein bij bouwwerken