Containerpark - tarieven

Voor het aanbrengen van vooraf gesorteerd huishoudelijk afval met dure verwerkingsprijzen kiest het stadsbestuur voor het principe 'de vervuiler betaalt ' en moet u dus voor sommige fracties betalen.
De tarieven vindt u in de infofolder diftar.