Gescheiden afvoersysteem van hemelwater en afvalwater

De gemeente verleent, aanvullend op de subsidie van Infrax, een bijkomende gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere woningen.