Milieuklachten

U kunt bij de milieudienst en de lokale politie terecht met milieuklachten.

Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

  • algemene milieuvervuiling: vervuiling van een beek, sluikstorten ...
  • hinder afkomstig van een bedrijf: lawaaihinder, geurhinder, vuile rook ...
  • verboden handelingen: verbranden van afval, lozen van gevaarlijke stoffen in de riolering ...
  • klachten die te maken hebben met burenhinder (rookhinder, luide muziek, blaffende honden ...) worden gemeld bij de politiediensten.

Gebruik het e-loket om uw milieuklacht te melden.