Kadaster

Het kadastrale plan ligt ter inzage aan het loket van de dienst omgeving. Uit de kadastrale legger kan enkel mondeling informatie gegeven worden. Uittreksels uit het kadastrale plan en de kadastrale legger zijn tegen betaling te bekomen bij de Federale Overheidsdienst Financiën:


Kadastercontrole Oostende
Vrijhavenstraat 1 (5e verdieping)
8400 Oostende
Tel: 0257 822 70 (kadastrale uittreksels: 0257 823 00)
Fax: 0257 979 55 (kadastrale uittreksels: 0257 979 57)
E-mail:
dir.kad.west-vlaanderen@minfin.fed.be
dir.kad.west-vl.uittreksels@minfin.fed.be (kadastrale uittreksels).

Het kadastraal inkomen vormt de grondslag voor de berekening van de onroerende voorheffing.