Leegstaande gebouwen

Woonpunt maakt, in samenwerking met het gemeentebestuur, jaarlijks een inventaris op van de leegstaande woningen en gebouwen. Meer informatie vindt u in bijgaande brochure of bij Woonpunt.