Leegstaande gebouwen

Woonpunt maakt, in samenwerking met het gemeentebestuur, jaarlijks een inventaris op van de leegstaande woningen en gebouwen. 

Deze inventaris bevindt zich in de bijlage, net als de bekendmaking ter inzagelegging.

Meer informatie vindt u in bijgaande brochure of bij Woonpunt.