Waterlopen

De atlas van de waterlopen ligt ter inzage aan het loket van de dienst omgeving.

De waterlopen worden onderverdeeld in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen.
De onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in 3 categorieën: waterlopen van eerste, tweede en derde categorie.

Bovendien kan een onbevaarbare waterloop gelegen zijn binnen of buiten een poldergebied.

Deze indeling is van belang om te weten wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en het toezicht. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst omgeving.