Reglement op nachtwinkels

Reglement op nachtwinkels en overlast in de omgeving van nachtwinkels

De gemeenteraad keurde in zitting van 7 januari 2010 een hervaststelling van het reglement over de exploitatie van nachtwinkels en de beteugeling van de overlast goed.

De volgende bepalingen verdienen bijzondere aandacht:

  • Het is verboden in de nabije omgeving van nachtwinkels nachtlawaai te veroorzaken.
  • Het is verboden alcoholhoudende dranken te verbruiken in nachtwinkels.
  • Het is ook verboden om tussen 21 en 7 uur alcoholhoudende dranken op de openbare weg, openbare parken en plantsoenen en andere openbare plaatsen te verbruiken.
  • Het is verboden om in de omgeving van nachtwinkels de motor van het voertuig te laten draaien terwijl het stilstaat.
  • Nieuwe nachtwinkels binnen een straal van 2 km van een bestaande, vergunde nachtwinkel kunnen niet vergund worden.

Aan de nachtwinkel zelf wordt een verbod opgelegd om alcohol te verkopen na 22 uur.
De politie zal hierop controles uitvoeren in het centrum.

Klik hier voor de openingsbelasting op nachtwinkels