Inschrijvingen en reservaties Buitenschoolse kinderopvang

Kinderopvang De Zonnebloem

Bent u in Gistel op zoek naar professionele opvang voor uw kind voor of na de schooluren?
Buitenschoolse Kinderopvang de Zonnebloem staat open voor kinderen van het eerste kleuterklasje tot en met het 6de leerjaar van het basisonderwijs van alle onderwijsnetten.


Inschrijving:

Voor een eerste inschrijving maakt u een afspraak met het diensthoofd van de BKO. Zij zal tijdens het intakemoment de volledige werking uitleggen en het huishoudelijk reglement bespreken.

Ouders kunnen via de website https://ouderportaal.tjek.be/auth/login vanaf het vooropgestelde moment een plaatsje reserveren.