Leefloon

Elke persoon heeft recht op een minimaal inkomen of op maatschappelijke integratie. Dit kan in de vorm van een leefloon.

Voorwaarden?

- nationaliteit: Belg of ermee gelijkgesteld zijn

- leeftijd

- effectieve verblijfplaats in België

- onvoldoende bestaansmiddelen

- bereidheid tot werken

- het uitputten van het recht op sociale uitkeringen en / of onderhoudsgeld.

Waar aanvragen?

U kunt het leefloon aanvragen bij het Sociaal Huis van uw verblijfplaats.
Een maatschappelijk werker zal uw situatie onderzoeken en nagaan of u voldoet aan de voorwaarden.
Als u samenwoont, dan zal het Sociaal Huis ook een onderzoek instellen naar de bestaansmiddelen van de partner, ouder en / of kind. Deze bestaansmiddelen kunnen immers volledig of gedeeltelijk in aanmerking genomen worden.

Hoeveel bedraagt het leefloon? 

Categorie

Jaarlijks bedrag

Maandelijks bedrag

Samenwonende persoon

€ 7.671,25

€ 639,27

Alleenstaande persoon

€ 11.506,89

€ 958,91

Persoon met gezin ten laste

€ 15.550,96

€ 1.295,91

Terugbetalen?

In sommige gevallen moet je het leefloon terugbetalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u gerechtigd bent op een andere uitkering, maar deze laattijdig wordt uitbetaald. U hebt uw leefloon dan op voorschot ontvangen.

Vragen?

Sociaal Huis Gistel,
Bruidstraat 1
059 27 06 57

Gratis nummer: 0800 29 070