Leefloon

Elke persoon heeft recht op een minimaal inkomen of op maatschappelijke integratie. Dit kan in de vorm van een leefloon.

Voorwaarden?

- nationaliteit: Belg of ermee gelijkgesteld zijn;

- leeftijd;

- effectieve verblijfplaats in België;

- onvoldoende bestaansmiddelen;

- bereidheid tot werken;

- het uitputten van het recht op sociale uitkeringen en / of onderhoudsgeld.

Waar aanvragen?

U kunt het leefloon aanvragen bij het Sociaal Huis van uw verblijfplaats.
Een maatschappelijk werker zal uw situatie onderzoeken en nagaan of u voldoet aan de voorwaarden.
Als u samenwoont, dan zal het Sociaal Huis ook een onderzoek instellen naar de bestaansmiddelen van de partner, ouder en / of kind. Deze bestaansmiddelen kunnen immers volledig of gedeeltelijk in aanmerking genomen worden.

Hoeveel bedraagt het leefloon?  

Categorie  Jaarlijks bedrag  Maandelijks bedrag 
Samenwonende persoon  € 9.713,04  € 809,42 
Alleenstaande persoon  € 14.569,58  € 1.2414,13 
Persoon met gezin ten laste  € 19.690,01  € 1.640,83 

Terugbetalen?

In sommige gevallen moet u het leefloon terugbetalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u gerechtigd bent op een andere uitkering, maar deze laattijdig wordt uitbetaald. U hebt uw leefloon dan op voorschot ontvangen.

Vragen?

Sociaal Huis Gistel,
Bruidstraat 1
059 27 06 57

Gratis nummer: 0800 29 070