Lokaal Opvang Initiatief

Opvang van asielzoekers (verzoeker om internationale bescherming) in België en in Gistel.

 • Voor de asielzoeker, waarvan de procedure voor erkenning nog in onderzoek is, of die net werd erkend als vluchteling / subsidiaire bescherming.
 • Er is een recht op materiële hulp, niet op financiële hulp.
 • Bij aankomst in België worden ze door de Dienst Vreemdelingenzaken toegewezen aan een collectieve opvang. Het Rode Kruis kan in staan voor een collectieve opvang.
 • Afhankelijk van de situatie, kan er een verhuis naar een individuele opvang aangevraagd worden, dit is een lokaal opvanginitiatief.
 • De asielzoeker wordt aan het lokaal opvanginitiatief toegewezen door Fedasil.

Wat is een lokaal opvanginitiatief?

 • Wordt georganiseerd door het OCMW – Sociaal Huis.
 • Het zijn gemeubelde privé woningen met de nodige voorzieningen.
 • Gistel heeft drie woningen (twee gemeenschapswoningen en een woning voor een gezin) die dienen als lokaal opvanginitiatief. 

Wat is het verschil met de collectieve opvang?

 • De hulp in een collectieve of een individuele opvang is dezelfde, nl. materiële hulp.
 • De bewoners in een lokaal opvanginitiatief zijn onafhankelijker in het dagelijks leven en hebben meer autonomie voor bepaalde beslissingen.
 • Ze doen ze vb. zelf hun boodschappen en het huishouden.

Welke taken heeft het OCMW – Sociaal Huis? 

 • Materiële hulp:
  • Onderdak onder de vorm van huisvesting.
  • Wekelijks leefgeld voor voeding, persoonlijke hygiëne en verzorging.
  • Beperkt maandelijks budget voor kledij en vrije tijd.
 • Gratis medische hulp.
 • Psychosociale hulpverlening.
 • Afhankelijk van de situatie: aansluiten bij een mutualiteit, helpen zoeken naar persoonlijke huisvesting.
 • Voorbereiding op een leven na de asielprocedure, zowel na een positieve als na een negatieve beslissing over de asielprocedure.
 • Bevorderen van de integratie in de samenleving , o.a. door verwijzing van de vluchteling naar Nederlandse les, inschrijving van de kinderen in school, aanbieden vrijwilligerswerk, enz.