Woondienst JOGI

Op 1 juli 2005 ging woondienst JOGI van start. De woondienst is een samenwerkingsverband van de gemeenten Jabbeke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. In een eerste fase werd een sociaal verhuurkantoor (SVK) werkend voor de 4 gemeenten opgericht.

Troeven voor de eigenaar in samenwerking met het SVK van woondienst JOGI:

 

Woondienst JOGI begeleidt de huurders.

Woondienst JOGI ziet er op toe dat de woning door de huurders onderhouden wordt en dat de woning door de huurder als goede huisvader gebruikt wordt.

 

De huurprijzen:
Aangezien de eigenaar een contract afsluit met woondienst JOGI, is de eigenaar er zeker van dat de maandelijkse huur zal vereffend worden.
Indien de huurder nalaat de maandelijkse huur te betalen, staat woondienst JOGI garant voor de betaling van de huur aan de eigenaar.

Wat bij schade aan de woning?
Woondienst JOGI werkt samen met het project wonen en werken.
De herstellingen worden uitgevoerd, mits de eigenaar de nodige materialen levert of de facturen betaalt. Door het herstellen van de schade of gebreken aan de woning, krijgt de woning een meerwaarde, wat opnieuw een positieve zaak is voor de eigenaar.

Eigenaars kunnen voor de renovatie van hun woning rekenen op verschillende premies (o.a. van de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid,…). De woondienst begeleidt de eigenaar bij deze aanvragen.

Indien de huurder schade berokkent, is deze verantwoordelijk voor het herstellen van de schade.

Commissieloon?
Er wordt vanuit woondienst JOGI geen commissieloon aangerekend aan de eigenaars.


Troeven voor kandidaat-huurders:

De woning:

Woondienst JOGI biedt kwalitatieve woningen aan een betaalbare huurprijs.

Huurbegeleiding:

Ervaren medewerkers begeleiden u indien er zich problemen voordoen bij betaling van de huur.

Hulp bij verhuis:

Wanneer de stap gezet wordt om te verhuizen naar een woning van woondienst JOGI kan het project Wonen en Werken u bij de verhuis helpen tegen een sociaal tarief.

Interesse als eigenaar of kandidaat-huurder? Neem dan contact op met de Zonnewijzer.