Budgetbeheer

Voor wie? 

 • Heb je veel schulden?
 • Heb je geen zicht meer op je schulden?
 • Weet je niet meer wat eerst te betalen?
 • Heb je géén schulden en toch moeite om rond te komen ?
 • Ben je bereid om je inkomsten te laten beheren door het Sociaal Huis?

Wat is dit? 

 • De maatschappelijk werker beheert jouw inkomsten op een rekening van het Sociaal Huis op jouw naam. In overleg met jou worden de betalingen uitgevoerd.
 • Je ontvangt dan niet meer zelf je inkomen.
 • Dit kan voor een tijdje of voor een langere periode. 

Hoe gaan we te werk? 

 • De maatschappelijk werker maakt samen met jou een overzicht van je inkomsten, uitgaven en schulden.
 • Zo krijgt hij/zij zicht op jouw geldzaken en op welke oplossingen er voor jou mogelijk zijn.
 • Hiervoor zijn allerlei papieren nodig: bewijzen van inkomsten, kosten, je huurcontract, contracten van leningen, facturen, brieven van schuldeisers, deurwaarders, incassobureaus, …
 • Je ondertekent een volmacht voor budgetbeheer en een samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal Huis. Hiervan ontvang je een kopie.
 • De maatschappelijk werker maakt samen met jou een budgetplan op waarin alle inkomsten en uitgaven worden opgenomen.
 • De maatschappelijk werker opent een zichtrekening waarop je inkomen zal gestort worden en waarmee de uitgaven zullen worden gedaan.
 • Er wordt ook een afnamerekening geopend waarop je leefgeld zal worden gestort. Van deze rekening ontvang je een kaart en een code. Met deze kaart kun je zelf je leefgeld beheren. Je kunt geld opnemen in een automaat en/of aankopen doen met bancontact in een winkel.
 • Jullie overleggen samen over het bedrag leefgeld dat mogelijk is. Dit hangt af van je inkomen, je vaste kosten en je schulden.
 • De maatschappelijk werker voert alle betalingen uit en maakt afspraken met schuldeisers.
 • Tijdens de volledige duur van het budgetbeheer kom je op regelmatige tijdstippen samen om de stand van zaken te overlopen en vragen en wensen te bespreken.
 • Je blijft verantwoordelijk om tijdig je facturen en briefwisseling te bezorgen aan je maatschappelijk werker.
 • Je ontvangt maandelijks de uittreksels van de rekening. Hiermee kun je alle verrichtingen zelf ook opvolgen en bijhouden.

Budgetbeheer is vrijwillig. Het Sociaal Huis verwacht wel dat je afspraken nakomt.