Bewonersraad assistentiewoningen

Minstens 1 maal per trimester komt de bewonersraad van de assistentiewoningen samen.
Het staat elke bewoner vrij deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

De bewonersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief van de dagelijks verantwoordelijke, over alle aangelegenheden die de algemene werking betreffen.