Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Een vergunning voor de exploitatie van taxidiensten dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de kandidaat-exploitant zijn taxidienst wil exploiteren.
De kandidaat-exploitant voegt bij zijn aanvraag de gewenste tarieven. De wagens waarmee de taxidienst zal worden uitgevoerd dienen allemaal over een erkende taxameter te beschikken.
Ingeval van stopzetting van de dienst brengt de exploitant onmiddellijk het gemeentebestuur op de hoogte en levert hij de eerstvolgende werkdag de vergunning en de bijhorende kaarten in bij de gemeente.
De gemeente Gistel heeft geen bijkomende reglementering inzake de exploitatie van taxidiensten. Er wordt evenmin een belasting geheven op de exploitatie van taxidiensten.

Wat moet u meebrengen?

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.