Verwarmingstoelage

Er zijn een aantal voorwaarden om een tussenkomst te kunnen krijgen van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voor welke soorten brandstof?

Er kan een tussenkomst gevraagd worden als u uw woning verwarmt met huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum (type c) of met bulkpropaangas.

Wie kan een tussenkomst vragen?

Mensen die behoren tot 1 van de volgende categorieën:

  • Categorie 1: recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering (omnio-statuut)
  • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen
  • Categorie 3: personen met schuldenoverlast (collectieve schuldenregeling)

Wanneer en hoe aanvragen?

De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na levering. Bij je aanvraag moet u volgende documenten meebrengen:

  • Kopie van de identiteitskaart
  • Kopie van de leveringsfactuur
  • Eventueel een attest van de schuldbemiddelaar
  • Als u in een appartementsgebouw woont: een attest met de vermelding van het aantal appartementen waarvoor de brandstof geleverd werd

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Er is een tussenkomst van € 0,14 per liter, met een maximum van 2.000 liter per jaar.

Voor meer informatie kan je terecht op volgende website: 

www.verwarmingsfonds.be

www.fondschauffage.be