Voor zelfstandigen in moeilijkheden

Wat is vzw Dyzo?

Een gespecialiseerde begeleidingsdienst voor zelfstandigen in moeilijkheden.

Deze dienst geeft advies en begeleiding aan:

 • Actieve ondernemers die met situaties en vragen geconfronteerd worden waarop ze zelf geen uitweg of antwoord weten,
 • Gefailleerden,
 • En iedereen die nog problemen ervaart omwille van een vroegere zelfstandige activiteit.

Deze hulpverlening is gratis.

Voor wie ?

Voor (ex-) zelfstandige ondernemers in moeilijkheden.

Hoe aanvragen ?

Samenwerking met het Sociaal Huis

 • Zelfstandige ondernemers vinden vaak moeilijk de weg naar het Sociaal Huis.
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de kans voor een zelfstandige om met armoede geconfronteerd te worden erg groot is.
 • Het Sociaal Huis wil door een samenwerking met vzw Dyzo deze doelgroep ondersteunen. Ze kunnen samen het dossier opvolgen, elk binnen hun eigen kennis en specialiteit.
  • OCMW-Sociaal Huis: psychosociale begeleiding, problemen met energielevering, huisvesting, tewerkstelling, …
  • vzw Dyzo: de rendabiliteit van een onderneming, btw-problemen, achterstallige sociale bijdragen en belastingen, handelshuur, reorganisatie of de heroriëntatie van een zaak, vergunningen, eventuele milieuproblematiek.

Meer info

Hoe contacteren?

 • Via Sociaal Huis Gistel, Bruidstraat 1 te 8470 GISTEL – telefoon 059 27 06 57 – e-mail: sociaalhuis@ocmwgistel.be
 • Rechtstreeks via vzw Dyzo telefonisch, via e-mail of op afspraak: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel – telefoon 0800 111 06 - e-mail: info@dyzo.be. Meer informatie vind je ook op www.dyzo.be.