School- en studietoelagen

Misschien hebt u recht op een school- en studietoelage van de Vlaamse overheid. U kunt de school- en studietoelage aanvragen tot 1 juni 2019.

 

Voor wie kan dit worden aangevraagd?

  • Kleuter- en basisonderwijs.
  • Voltijds secundair onderwijs.
  • Deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Syntra.
  • Hoger onderwijs.

 

Hoe?
Bij een aanvraag online op de website www.studietoelagen.be zijn een aantal gegevens al automatisch ingevuld. Een ander voordeel is dat u sneller uw toelage ontvangt.


Ook in het Sociaal Huis kunt u samen met de maatschappelijk werker een school- of een studietoelage digitaal aanvragen.

Het blijft mogelijk een papieren aanvraagformulier in te dienen.

Meer info

  • OCMW Gistel–Sociaal Huis
  • website www.studietoelagen.be
  • via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid: elke werkdag van 9 tot 19 uur.
  • Het secretariaat van uw school voor kleuter-, lager en secundair onderwijs.
  • De studentenvoorzieningen van uw universiteit of hogeschool.