Geluidsnormen bij muziekactiviteiten

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Vlaanderen. 

Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek: bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking. 
Dit is ook het geval voor activiteiten die op het privédomein georganiseerd worden en niet toegankelijk zijn voor het brede publiek.

Deze nieuwe regeling over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronische versterkte muziek gespeeld wordt. Dit wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 …) of elektronisch versterkte live muziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers …) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal of in een winkel, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een zaal, een festival in open lucht …

Deze muziekactiviteiten worden opgedeeld in drie grote categorieën:

 

Muziekactiviteiten met een maximaal niveau van 85 dB(A) LAeq,15min 

Hoe luid is dit?  

Muziek die stiller is dan een gemiddelde van 85 decibel, gemeten over 15 minuten, vindt u in een praatcafé, restaurant, winkel … waar de muziek louter achtergrondgeluid is. Vanaf het moment dat de muziek meer prominent aanwezig is, en zeker vanaf het moment dat het geluidsvolume een ‘dansbaar’ niveau haalt, overschrijdt het gemiddelde volume meestal de 85 decibel. Liveoptredens zijn bijna altijd luider dan het gemiddelde van 85 decibel. 

Wat moet ik aanvragen? 

Wie beneden de 85 db(A) LAeq,15min blijft hoeft niets te doen.

 

Muziekactiviteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min maar stiller dan 95 dB(A) LAeq,15min

Hoe luid is dit?

Muziek die luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min maar gemiddeld over een kwartier niet boven de 95 decibel gaat, vindt u bijvoorbeeld in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een praatcafé, bij kleine fuiven, bij dansoptredens en bij liveconcerten van de stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes.

Wat moet ik aanvragen?

Wie maximum 12 keer per jaar (dus ook voor één keer) op dezelfde plaats muziekactiviteiten organiseert met een geluidsniveau tussen de 85 db(A) LAeq, 15min en de 95 db(A) LAeq, 15min moet een afwijking bij het college van burgemeester en schepenen aanvragen (dit kan via het meldingsformulier evenementen)

Wie meer dan 12 keer per jaar op dezelfde plaats muziekactiviteiten organiseert tussen de 85 db(A) L Aeq,15min en de 95 db(A) L Aeq,15min moet een melding bij het college van burgemeester en schepenen indienen. (Vlarem: ingedeelde inrichting klasse 3)

Welke bijkomende maatregelen moet ik nemen?

 • U meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. Dit wil zeggen het apparaat voldoet aan de eisen van de ‘klasse 2’ (dat is een bepaalde productnormering volgens internationale normen)
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

 

Muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A) LAeq,15min maar stiller dan 100 dB(A) LAeq,60min

Hoe luid is dit?

Deze geluidsniveaus vindt u bij discotheken, rockconcertenen, grote fuiven … zowel binnen als buiten.

Ook pop- of rockconcerten in kleine zalen vallen hier meestal onder.

Wat moet ik aanvragen?

Wie maximum 12 keer per jaar (dus ook voor één keer) op dezelfde plaats muziekactiviteiten organiseert tussen de 95 db(A) LAeq, 15min en de 100 db(A) LAeq, 60min moet een afwijking bij het college van burgemeester en schepenen aanvragen (dit kan via het meldingsformulier evenementen)

Wie meer dan 12 keer per jaar op dezelfde plaats muziekactiviteiten organiseert tussen de 95 db(A) LAeq, 15min en de 100 db(A) LAeq, 60min moet een milieuvergunningsaanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen indienen. (Vlarem: ingedeelde inrichting klasse 2)

Welke bijkomende maatregelen moet ik nemen?

 • U meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. Dit wil zeggen het apparaat voldoet aan de eisen van de ‘klasse 2’ (dat is een bepaalde productnormering volgens internationale normen).
 • U registreert of ‘logt’ het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan nagekeken worden welke geluidsvolumes er op welk ogenblik geproduceerd zijn. U houdt de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij.
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 • U stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

De zaal Zomerloos is een ingedeelde inrichting klasse 3 waar muziekactiviteiten tot 95 db(A) L Aeq, 15min kunnen georganiseerd worden. Organiseert u een muziekactiviteit tussen de 85 db(A) L Aeq, 15min en de 95 db(A) L Aeq, 15min dan moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • U meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

Wie in de zaal Zomerloos een muziekactiviteit organiseert tussen de 95 db(A) LAeq, 15min en de 100 db(A) LAeq, 60min kan daarvoor een afwijking aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen (dit kan via het meldingsformulier evenementen). 

U moet wel aan volgende voorwaarden voldoen:

 • U meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
 • U registreert of ‘logt’ het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan nagekeken worden welke geluidsvolumes er op welk ogenblik geproduceerd zijn. U houdt de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij.
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 • U stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

Info: