Huishoudelijk reglement IBO de Zonnebloem

Er werd een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld voor initiatief buitenschoolse opvang (IBO) de Zonnebloem.