Initiatieven voor jongeren in de vakantieperiodes

In bijlage (onderaan) de folder met het aanbod voor de paas- en zomervakantie 2020.

Overzicht van de initiatieven voor de jeugd tijdens de vakantieperiodes:

vzw Vita
 (tweede helft van juli)

K. Vanderbeke, Kaaistraat 21, 8470 Gistel

tel. 0499 16 48 40

katelijne.vanderbeke1@telenet.be

www.vitagistel.be 

vzw Germinal Turnkring (paas- en zomerverlof) 

An Decombel, Dorpsstraat 96, 8470 Gistel

tel. 059 44 91 68

turnkringgerminal@gmail.com

Http://users.telenet.be/turnkringgerminal 

Speelpleinwerking de Speelvogel (zomervakantie en paasverlof)

Karlien Dasseville, Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel

tel. 059 80 25 19

karlien.dasseville@ocmwgistel.be

http://www.ocmwgistel.be

BKO De Zonnebloem (jaarwerking)

Karlien Dasseville, Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel

tel. 059 80 25 19

karlien.dasseville@ocmwgistel.be

www.ocmwgistel.be

SK Snaaskerke (juli)

Hendrik Vanbelle, Snaaskerkestraat 98,8470 Gistel

tel. 059 27 91 93

hendrikvanbelle@hotmail.com

https://ksksnaaskerke.peepl.be/nl/site/ 

KEG Gistel (paasverlof en augustus)

Ronny Bernaert (jeugdcoördinator), Egellaan 30, 8400 Oostende

tel. 0472 05 77 02

ronny.bernaert2@telenet.be

www.keg-gistel.be 

Sportcentrum Ghistelehof (diverse vakantieperiodes) 

Zomerloosstraat 48
8470 Gistel
info@ghistelehof.be
www.ghistelehof.be 

Sportaco (paas- en zomerverlof)

Ketelweg 6
8490 Jabbeke
www.sportaco.be
info@sportaco.be

Techniekkampen (zomerverlof)

René Kimpe
Dorpsstraat 59
8470 Gistel
re.kimpe@gmail.com 

Gestellae Ballet (diverse vakantieperiodes)

Canadalaan
8470 Gistel 
cphfase@telenet.be 
www.gestellaeballet.be

Competitive Athlete Practice vzw (diverse vakantieperiodes)

Dieter Vlamynck
Zilvererf 17
9990 Maldegem
tel. 0479 41 54 37
www.cap-belgium.com
info@cap-belgium.com