Papieren geschenkbon 'Gistelen'

  • Opgelet: de papieren Gistelbonnen zullen stapsgewijs verdwijnen uit de Gistelse economie want die worden vervangen door de digitale cadeaubon de Gistelbon. Voor meer info zie: https://www.gistel.be/gistelbon

De gemeente Gistel geeft sinds 2015 de geschenkbon 'Gistelen' uit. Er bestaan bonnen van € 5 en € 10.

De geldigheidsduur van de geschenkbon staat op de bon en bedraagt ongeveer 4 maanden na datum van uitgifte. Er wordt op de bon ter beveiliging ook een droogstempel van stad Gistel aangebracht zodat een reliëf voelbaar en zichtbaar is.

De geschenkbonnen worden alleen door het stadsbestuur overhandigd bij acties m.b.t. lokale economie en bij feestelijke gelegenheden zoals jubilea of de uitreiking van prijzen.

De geschenkbon 'Gistelen' kan worden gebruikt als betaalmiddel bij de Gistelse handelaars en middenstand. De geschenkbon 'Gistelen' kan niet worden ingewisseld tegen geld. De ontvangende handelaar kan niet verplicht worden om een restant in geld terug te geven. De geschenkbon dient volledig gespendeerd te worden.

De handelaar die de geschenkbonnen ontvangt, zet zijn naam en/of stempel op de bon en brengt deze binnen bij de financiële dienst in het administratief centrum uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de vervaldatum van de bon. De terugbetaling gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de ontvangende handelaar.